top of page

Privacy Verklaring Loonbedrijf Cremers

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Loonbedrijf Cremers

Via de website van www.loonbedrijfcremers.comworden privacygevoelige gegevens verwerkt.

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

Dat betekent o.a. dat wij:

 • · duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerkten. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • · proberen onze verzameling persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.
 • · u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar in uw toestemming vereist is.
 • · passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • · uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld via uw computer, tablet of smart Phone.

Het is mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om uw vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels acties waar u aan deelgenomen heeft of wanneer u heeft deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen, zoals Facebook of Marktplaats), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen.

Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld contact met ons op te nemen met een aanvraag voor een offerte of andere vragen)

 • Naam en voornaam
 • · Telefoonnummer
 • · Email adres
 • · Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijv. smartphone, laptop, tablet) zoals IP adres, MAC adres en de gebruikte software
 • · Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website

 Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • · om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • · om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Loonbedrijf Cremers
 • · om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft.
 • · om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • · om (op individueel niveau) onze website en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers

Loonbedrijf Cremers verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van een overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

 Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Loonbedrijf Cremers een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Loonbedrijf Cremers mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

 Verstrekking aan derden

Loonbedrijf Cremers zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

 Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Loonbedrijf Cremers geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Loonbedrijf Cremers vaststellen of er sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn.

 Profilering

Wij combineren uw gegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online winkelervaring te bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens en uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals uw computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij uw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals Google of bronnen waarvoor u toestemming heeft gegeven voor het door Loonbedrijf Cremers beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Loonbedrijf Cremers op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Loonbedrijf Cremers zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze hebt bekeken of niet.

Wilt u meer weten over cookies ? Lees dan onze cookieverklaring.

 Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies

Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen?

Bekijk dan hier hoe u de cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Beveiliging persoonsgegevens

Loonbedrijf Cremers hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technieken en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens:

 • hantering van een goed wachtwoordenbeleid
 •  het inrichten van autorisaties
 • · persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Loonbedrijf Cremers of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Loonbedrijf Cremers een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten
 • · verwerking persoonsgegevens dient te worden geregistreerd in een register
 • · het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen
 • · het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen

 SSL

Loonbedrijf Cremers maakt gebruik van SSl verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Loonbedrijf Cremers, dan kunt u per email contact met ons opnemen via @loonbedrijfcremers.com

Loonbedrijf Cremers    -    Eindstraat 13    -    6454 BA Jabeek

Wanneer u contact opneemt, krijgt u binnen één week een reactie.

bottom of page